Vipuvoimaa EU:lta.

Pohjolan Tilaelementti Oy:n tuotannon laajentaminen ja uudenlaisen tuotantotavan kehittäminen

Saamme Euroopan aluekehitysrahastosta tukea tuotantomme kehittämiseen. 

Tilaelementin tuotannonkehityshankkeen arvioidaan kahden vuoden kuluttua sen valmistumisesta lisänneen yrityksen liikevaihtoa merkittävästi, lisänneen yrityksen työpaikkoja noin 17:llä, joista naistyöpaikkoja olisi vähintään kolmasosa. Hankkeen arvioidaan synnyttävän myös useita tuotantotapaan liittyviä patentteja ja aineettomia oikeuksia sekä edistävän vähähiilisyyttä. 

”EAKR:n tuotannonkehityshanke ja alapohjaperustuksellemme myönnetty Eurooppapatentti ovat tärkeitä osia kasvumme tukijalkana toimivia tuotannon teknisiä ratkaisuja ja niiden jatkuvaa kehittämistä. Tehdasrakentamisen edelläkävijyys on tärkeä osa sitä kilpailuetua, minkä pohjalta pystymme solmimaan asiakkaidemme kanssa molemminpuolisesti tuottavia kumppanuuksia.”

Hanke toteutetaan vuoden 2021 aikana. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä käynnistetyn hankkeen rahoitus on osa EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahastoohjelmaa. Tuen tavoitteena on parantaa pk-yritystoiminnan kilpailukykyä, erityistavoitteenaan pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen.

Lisätiedot:

Timo Hintsala, tj

0400943520

timo.hintsala@tilaelementti.fi